Zer da ehaze?

“Euskarazko antzerkigintza bere osotasunean bultzatzeko, prestijiatzeko eta ikusgarri egiteko elkartea”

Euskara

Euskaraz taularatzen den guztia, euskarazko sortze prozesuak bultzatzen interes berezia jarrita.

Euskal Herri osokoa

Euskara hitz egiten den lurralde osoa aintzat hartzen duena.

Independentea

Ez-instituzionala baina bai diruz lagundua.

Erreferentea

Euskarazko antzerkigintzako beharren, erronken eta errealitatearen erakusleihoa.

Elkargunea

Antzerkiaren-geruza guztien beharrei erreparatuko die: zirkuitu profesionalean, semiprofesionalean, afizionatuan, norberak bere burua nola definitzen duen errespetatuta.

Antzerkizaletasuna

Antzerkizalea da euskarazko antzerkigintza bultzatzea xede duen edozein talde edo norbanako, sorkuntza prozesutik erakustera doan prozesu osoan dauden eragile guztiak, publikoa barne.

Ikusgarritasuna eta prestijioa

Antzerkigintzaren ikusgarritasuna bermatzeko komunikazio planak, euskarazko antzerkigintzaren prestijioa.

Eragilea

Publikoaren sorkuntzarako estrategiak, antzerkiak hezkuntzan duen presentzia, euskararen testuinguruan antzerkia lantzeko kodeen sorkuntza.

Bazkideek sostengatua

Bazkideek sostengatua, baina sektore osoarekiko lan egiteko bokazioz.

Egituraketa

Batetik, egitura teknikoa soldatapeko langileek eta zerbitzukako ordainketen bitartez gauzatuko da. Bestetik, zuzendaritza bazkideek osatua izango da modu errotatibo batean.

Eraldatzailea

Antzerkigintzak parte hartzen duen jendartean bete dezakeen paper eraldatzailearekiko sentsibilitatea.

EHAZEko BAZKIDE
IZAN NAHI DUZU?

BAI!